prim. MUDr. Karel Edelmann, Ph.D. / přednosta Kliniky úrazové chirurgie UJEP, Krajská zdravotní,a.s.

Pro svoji práci potřebuji angličtinu vzhledem k nutnosti studia odborných materiálů. Během zahraničních cest na různé kongresy a sympozia jsem pocítil deficit schopnosti plynulé řeči a diskuze v angličtině. Oslovil jsem „Jazykovou školu Houdek“, kde mi vyšli velmi vstříc a zahájil jsem individuální studium s lektorkou. Jsou velmi vstřícní i co se týče přizpůsobení rozvrhu jednotlivých lekcí. Lekce probíhají zajímavou a záživnou formou a pomáhají mi úspěšně zlepšit moje schopnosti komunikace v angličtině.