Firemní kurzy

Samozřejmostí pro nás jsou:

 • ukázková hodina Zdarma
 • stabilní tým kvalifikovaných lektorů
 • inovativní metody výuky a netradiční materiály speciálně pro firemní praxi.
 • zajímavé informace, netradiční materiály na Facebooku, Google+, LinkedIn i Blogu. (aktuální akce, rady pro efektivní učení, typické české chyby, gramatické přehledy, hovorový jazyk, přísloví aj.)

Máme pro Vás řešení

Převezmeme za Vás veškeré starosti spojené s výukou cizích jazyků ve Vaší firmě!

Převezmeme za Vás veškeré starosti spojené s výukou cizích jazyků ve Vaší firmě!
Personalisté kooperací s námi ušetří čas.

Díky pravidelným reportům máte stálý přehled o průběhu hodin, a tím i efektivnosti vynaložených financí.

Na základě potřeb i možností Vaší společnosti poradíme s volbou optimálního rozsahu a zaměření výuk, výběrem vhodné učebnice i velikosti skupin.

Provedeme vstupní testování a návrh rozřazení do skupin, čímž se vyvarujete vzniku nesourodých skupin a snížení efektivity výuky.

Jazykové audity každých 6 měsíců - budeme Vás informovat o docházce, pokroku i nedostatcích jednotlivých studentů.

Objednání a dovoz potřebných učebnic přímo k Vám do firmy je Zdarma.

Ve spolupráci s partnery Vám zajistíme konzultace k možnostem dotací v rámci programů: POVEZ II, Výzvy 43 a dalších.

Výhody pro Vás

EU-fondy

 • Skupinová i individuální výuka za stejnou cenu.
 • Výuka přímo ve Vaší firmě nebo v našich učebnách v centru Teplic.
 • V rámci Ústí nad Labem, Teplic a Krupky neplatíte žádné cestovné.
 • Kvalifikovaní zaměstnanci, kteří pomohou k rozvoji Vaší firmy.
 • Zaměření na odborný i obecný jazyk – dle Vašich požadavků. Studenty připravíme na mezinárodně uznávané jazykové zkoušky (PET, FCE, ZD)
 • Žádný stres - pomůžeme Vám, když to nejvíce potřebujete: zahájení kurzu během celého roku.
 • Flexibilita: harmonogram můžete přizpůsobit aktuálním potřebám.
 • Sledovatelné výsledky: jazykový audit slouží jako zpětná vazba pro zaměstnavatele i studenty samotné.
 • Orientace na praxi, výuka komunikativní metodou, která účinně odbourává strach studentů z mluvení v cizím jazyce.

Ve firemních kurzech se orientujeme především na přání a potřeby klientů všech jazykových úrovní, kterým naši zkušení lektoři maximálně přizpůsobí celou výuku cizího jazyka, její časový rozvrh, rozsah i obsah. Veškeré kurzy jsou vedeny především komunikativní metodou, která efektivně odbourává strach studentů z mluvení v cizím jazyce a umožňuje plnohodnotně uplatnit získané jazykové znalosti v praxi.

Našim klientům pomáháme s přípravou, realizací i závěrečným testováním a certifikací odborných jazykových kurzů, hrazených z prostředků ESF, např. v rámci projektů: "Vzdělávejte se pro růst!" nebo "POVEZ I a II". Díky těmto prostředkům mohou firmy jazykově vzdělávat mnohem více zaměstnanců a přispět tak k lepší konkurenceschopnosti i rozvoji firmy, než by si bez dotací mohly samy dovolit.

Profesionalitu našich lektorů Vám zajistíme díky

 • Důkladnému výběru lektorů na základě životopisu, vzdělání, praxe v oboru, metodického a didaktického dotazníku a ukázkové hodiny.
 • Hodnocení výuky studenty samotnými formou dotazníků (1 – 2 x ročně či dle dohody).
 • Observaci na hodinách, díky kterým dochází k odstraňování případných nedostatků a následně ke zvýšení efektivity výuky. Zároveň slouží jako motivace lektorů ke zlepšování svých výkonů.
 • Pravidelnému kontaktu s personalisty či studenty samotnými - zpětná vazbu o kvalitě a průběhu výuky.
 • Jazykovým auditům, které pro nás slouží rovněž jako kontrola kvality lektorů a realizovaných kurzů.

Přednosti naší jazykové výuky

 • Maximální přizpůsobení potřebám a časovým možnostem klienta.
 • Provedení vstupní analýzy znalostí.
 • Sestavení individuálních učebních plánů.
 • Vysoká profesionalita českých i zahraničních lektorů.
 • Vlastní učební materiály - On-line výuka zdarma.
 • Inovativní metody, netradiční materiály
Ceny se určují v závislosti na celkovém objemu zakázky, místu realizace a zaměření kurzu

Poptávka


  Spokojení klienti

  • Překladatelská agentura Mgr. Ireny Houdkové s naší firmou Synthesia, a.s. spolupracovala při překladech interních předpisů. Jednalo o cca 600 normostran odborného textu související s chemickou výrobou, Mgr. Houdková se svým týmem dokázala zakázku zpracovat ve velmi krátkém čase, a to za udržení konkurenceschopné ceny a vysoké odborné úrovně všech přeložených materiálů. Je s pochopením, že u podobně náročných textů byla nutná konzultace některých termínů se zainteresovanými osobami naší společnosti. V tomto ohledu byly všechny záležitosti řešeny bez zbytečného odkladu. Z našeho pohledu tak došlo k dokonalé synergii v oblastech, které charakterizují rovněž i společnost Synthesia; tedy vysokou mírou profesionality, držení stanovených termínů a práci odevzdanou v nejvyšší kvalitě.
   Synthesia, a.s., Pardubice
  • Jazyková škola Houdek, nám vždy poskytla kvalitní a hlavně rychlé služby. V dnešní době, kdy včera bylo pozdě nám vždy paní Houdková a její společnost pomohly a dodaly potřebné odborné překlady a tlumočnické služby, a to nejen v tradičních jazycích angličtině, němčině, ale také ruštině, bulharštině a věřím, že jejich portfolio je ještě mnohem širší. Z této společnosti vyzařuje osobitost a zapálení pro svou práci. Mám pocit, že překlady a tlumočení nejsou pro ně povinností, ale koníčkem. Mnohonásobně přesahují svůj okruh činností. Je velice milé, že znají své zákazníky, jejich obory a již několikrát nám poslala paní Houdková i pár tipů, novinek v našem oboru. V neposlední řadě bych ráda uvedla, že nás i velice potěší pozitivní mail jen tak pro krásný den, nebo blížící se Velikonoce, Vánoce, včetně posílání linků na neustálé procvičování angličtiny. Moc děkuji paní Houdkové a jejímu týmu za poskytování velice kvalitních a odborných služeb.
   Bohušovická mlékárna, a.s.
  • S jazykovou školou Houdek máme jen samé dobré zkušenosti. Výuka probíhá s velmi milými lektory, neformálním způsobem, podle potřeb klienta. Jejich služeb využíváme již 10 let bez přerušení, což vypovídá o kvalitě jejich služeb. Nikdy jsme neměli problém s výukou ani s překlady. Naopak, majitelka jazykové agentury nám vždy vyšla vstříc a velmi flexibilně nechala provést překlady. Spolupráci s jazykovou školou Houdek můžeme jen doporučit.
   Bohuslav Würz, ředitel, FRK Technik s.r.o.
  • Jazykovou školu Houdek využíváme firemně od roku 2015. Se službami jsme velice spokojení – jak s překlady, tak s výukou. Lektoři se snaží přizpůsobit potřebám jednotlivých klientů. Na základě mých kladných pracovních zkušeností jsem do jazykové školy přihlásila i své děti, které jsou s lektorkou Lenkou velmi spokojené. Jiný lektor je nenaučil a nezaujal tolik, jako Lenka, které tímto velmi děkuji! Překlady jsou vždy kvalitní a v co nejkratším čase za rozumnou cenu. V případě sebemenšího problému je vše řešeno k maximální spokojenosti zákazníka, což s v dnešní době již moc nevidí. Celému týmu tímto velmi děkuji za plnění, kolikrát i šibeničních, termínů z naší strany.
   Hana Bartůňková, DanCzek Teplice, a.s.
  • S jazykovou školou Houdek spolupracujeme již od roku 2010. Výuka německého jazyka probíhá v naší firmě ve dvou studijních skupinách – začátečníci a pokročilí. Výuku vedou, dle studijních materiálů doporučených jazykovou školou Houdek, čeští lektoři. Od roku 2016 se k této výuce ještě přidala i výuka anglického jazyka. Studenti v obou kurzech vyjadřují spokojenost, oceňují připravenost lektorů, dále zajímavost a rozmanitost výuky. Formu, obsah i rozsah jednotlivých kurzů považujeme za relevantní potřebám naší společnosti a cílové skupině studentů. U všech studentů došlo ke zlepšení v daném jazyce a získané znalosti využívají jak při své práci, tak i v soukromém životě. Jazykovou školu Houdek můžeme vřele doporučit. O spokojenosti s Vaší jazykovou školou svědčí i fakt, že ve spolupráci chceme pokračovat i v následujícím školním roce.
   Naďa Beránková, jednatel společnosti, Schneider & Gemsa CZ s.r.o.
  • Chtěli bychom Vám poděkovat za výuku a zdůraznit že naše lektorka Míša je opravdu schopná. Výuka díky ní, byla pro nás oproti počátečním obavám (že se v našem věku nic nenaučíme) velmi příjemná a naučila nás velmi mnoho.
   Rendlovi, Seniorští studenti
  • Naši studenti navštěvují kurzy AJ a NJ. Lektorka angličtiny nadchne svou výukou tři skupiny rozdílného věku, jak děti malé 3-6 let, školou povinné 6- 12let, tak i dospělé! Její hodiny jsou plně obsazené, studenti se na hodiny připravují a na hodiny se těší. Lektorka německého jazyka, má skupiny dvě, jednu z nich kombinovanou, děti a dospělí, kombinace náročná pro lektora, udržení pozornosti, jiný výklad gramatiky, jiné tempo, ale výborně motivační pro studenty, studenti si kombinaci chválí i lektorku velmi chválí. Osobně oceňuji snahu vyhovět, spolehlivost, profesionalitu, lehkost vedení hodin, které jsou podepřeny důkladnou přípravou, přátelskost a v neposlední řadě oceňuji, že studenti zájem neztrácejí ba naopak tedy, že evidentně odpadá fáze tzv. neustálého začátečníka! S lektory jazykové školy Houdek jsme nadmíru spokojeni.
   Kamila Hanzlíková, kulturní referent, Informační + volnočasové a spolkové centrum města Hrob
  • Služby Jazykové školy Houdek můžeme vřele doporučit! Tým Mgr. Ireny Houdkové zajišťuje pro Sanatorium Europa v Teplicích jak překlady do několika jazyků, tak jazykovou výuku zaměstnanců. Velmi si ceníme vysoké profesionality Jazykové školy Houdek, kvality práce i nadstandardních přístupů k výuce a spolupráci.
   Mgr. Jana Soukupová, SANATORIUM EUROPA
  • Překladatelských služeb Jazykové školy HOUDEK využíváme již několik let, především pro překlad z a do anglického jazyka, někdy i německého. Překlady jsou převážně technického nebo právního zaměření a vždy byly provedeny precizně, s ohledem na správnou slovní zásobu z našeho oboru a odevzdány v domluveném termínu. Jsme velmi spokojeni s kvalitou služeb i komunikací Mgr. Houdkové a jejího překladatelského týmu.
   KNAUF INSULATION, spol. s.r.o.
  • Po úspěšných ukázkových hodinách lektorů Jazykové školy HOUDEK, jsme ukončili smlouvu se stávajícím dodavatelem vzdělávacích služeb a jsme spokojeným klientem této školy do dnes. Oceňujeme především flexibilitu a profesionální ale i lidský přístup paní Mgr. Houdkové a celého jejího týmu, jejich zájem o bezproblémový průběh hodin, jakož i přizpůsobení obsahu realizovaných výuk individuálním potřebám našich zaměstnanců.
   Renata Fléglová, Human Resources Manager, Tivall CZ s.r.o.
  • V jazykové škole Houdek nám přidělena lektorka, která se velmi pružně přizpůsobuje našim požadavkům v obsahu výuky. Aktivně vyhledává cvičení, procvičuje plynulou konverzaci, rozšiřuje naši slovní zásobu, pomáhá s překlady a případně i okamžitě vysvětluje použitou formu gramatiky. Přístup lektorky i vedení jazykové školy je velice vstřícný. Tuto jazykovou školu mohu jedině doporučit.
   Ing. Eva Daitlová, AmiCom Teplice, s.r.o.
  • Služeb Jazykové školy Houdek jsme využili v pro nás časově velmi exponované době. Tato společnost reagovala okamžitě a poskytla nám vynikající služby. Nelze opomenout cenu, která je vzhledem k naprosto precizně odvedené práci více než příznivá. V neposlední řadě bych ráda poukázala na milý a zároveň naprosto profesionální přístup paní Mgr. Houdkové, který celé transakci dodal tu často opomíjenou špetku lidskosti. Děkuji a nemohu než doporučit všem, kteří očekávají špičkový servis.
   Ing. Jitka Šírová, Česká zemědělská univerzita v Praze
  • Potvrzujeme tímto, že, Jazyková škola Houdek pro potřeby projektu TAB - Take a breath! (Nadechni se!), který Ústecky kraj realizoval v rámci programu Central Europe, přeložila ve velmi krátké době a na vysoké úrovni z angličtiny do češtiny a naopak řadu dokumentů, které byly součástí závěrečných aktivit projektu. Jednalo se zejména o případovou studii, Urbanistické řešení — zmírnění dopravních zón pro území Ústeckého kraje a o překlad Adaptačního akčního plánu v celkovém rozsahu 266 normostran. Texty byly náročné na odborné výrazy z oblasti životního prostředí, i na grafické provedeni - překlady grafů, obrázků a tabulek.
   RNDr. Zuzana Kadlecová, Krajský úřad Ústí nad Labem, vedoucí odboru rozvoje
  • Služeb jazykové školy paní Houdkové jsem využila v uplynulých letech dvakrát. Vždy jsem se setkala s profesionálním přístupem lektorů. Pokud bylo potřeba cokoliv upravit nám na míru, nikdy nebyl problém. Materiály, které byly k výuce potřeba jsme vždy měly s předstihem a v dostatečné množství. Pokud bych potřebovala s výukou či procvičením jazyků pokračovat, jistě bych zase paní Houdkovou oslovila.
   Kateřina Novotná, KN OPTIK
  • V roce 2014, 2015, 2016 a 2017 jsme v rámci celoroční objednávky na zajištění překladatelských a tlumočnických služeb Mgr. Ireny Houdkové nejvíce využívali překladů německých a anglických textů do českého jazyka. S překlady nebyl žádný problém ani v případě jiných jazyků (překlady z francouzštiny či italštiny). Našim požadavkům společnost vždy vyhověla, přeložené texty byly zaslány většinou dříve, než jsme požadovali a písemná komunikace i celkový přístup paní Houdkové je velice vstřícný.
   Magistrát města Mostu
  • Náš kurz pro seniory probíhá v ideální, malé skupince což nám velmi vyhovuje. Se slečnou lektorkou jsme s manželem spokojeni je milá, trpělivá vše srozumitelně vysvětlí. Výuku připravuje zábavnou formou a vždy jsme překvapeni jak rychle nám hodina uběhla. Zatím máme jenom slova chvály a děkujeme i Vám.
   Ludmila Oudesová
  • S jazykovou školou Houdek spolupracujeme již několik let a jsme velmi spokojeni. Vážíme si jejich individuálního přístupu a profesionality. Lektor je schopný pružně reagovat na požadavky zaměstnanců a toho si moc vážíme.
   Mgr. Kateřina Hammerová, Advance World Transport a.s.
  • S jazykovou školou Houdek máme jen samé dobré zkušenosti. Výuka probíhá s velmi milými lektory, neformálním způsobem, podle potřeb klienta. Jejich služeb využíváme již 10 let bez přerušení, což vypovídá o kvalitě jejich služeb. Nikdy jsme neměli problém s výukou ani s překlady. Naopak, majitelka jazykové agentury nám vždy vyšla vstříc a velmi flexibilně nechala provést překlady. Spolupráci s jazykovou školou Houdek můžeme jen doporučit.
   Bohuslav Würz, Ředitel FRK Technik s.r.o.
  • Vřele doporučuji spolupráci s Jazykovou školu Houdek. Naše společnost využívá především překladatelské služby do angličtiny, němčiny a ruštiny. Zadané texty nám byly přeloženy v krátkém termínu a povětšinou ještě dříve před předpokládaným termínem dodání. Jednání s paní Mgr. Irenou Houdkovou je vždy velice příjemné a na vysoce profesionální úrovni. Za naši společnost maximální spokojenost, děkujeme!
   Jitka Jelínková, obchodní ředitelka, Visit Teplice s.r.o.
  • Překladatelské služby Jazykové školy Houdek využíváme k naší plné spokojenosti již dva roky. Tým paní Mgr. Houdkové pro nás zajišťoval překlad jazykových mutací našeho webu, produktového katalogu a řady dalších materiálů a dokumentů. Veškeré zakázky byly realizovány k naší plné spokojenosti a ve velmi krátkých termínech. Na spolupráci s Jazykovou školou Houdek oceňujeme, kromě již zmíněné profesionální kvality překladů, především flexibilitu, vstřícnost a velmi milý a přátelský styl komunikace. Překladatelský servis jazykové školy Houdek vřele doporučuji!
   Bc. Pavel Stach, KDS Sedlčany
  • Jazykovú školu Houdek vrelo odporúčam všetkým, kto sa chce na hodiny cudzieho jazyka tešiť a čo najviac si na hodine zapamätať. Každá hodina individuálnej výuky nemeckého jazyka s lektorkou p.Koškovou bola profesionálne pripravená, bolo vidieť, že lektorke skutočne záleží na tom, aby si poslucháč z hodiny čo najviac zapamätal a tak sa posunul zase o kúsok ďalej v znalosti cudzieho jazyka. Oceňujem tiež flexibilitu a spoľahlivosť s orientáciou na individuálne potreby zákazníka, ktoré môžem potvrdiť i na základe dlhoročnej spolupráce s touto jazykovou školou.
   Ing. Alena Škvorová, Bohemia Müller s.r.o.
  • S výukou a lektorkou jsem velice spokojen, paní lektorka Kamila je perfektní. Jediný nedostatek a to je pouze z mého pohledu, je to, že je nás ve skupině hodně a výuka není tak intenzivní, ale na druhou stranu mě to donutilo, věnovat se samostudiu doma, což jsem nikdy předtím nedělal (s angličtinou). Takže jsem velmi spokojen.
   Petr Hubáček
  • Já jsem s kurzem spokojen i s paní lektorkou, výklad paní lektorky je alespoň pro mne vyhovující a dost si z toho zapamatuji. Jediné k čemu bych měl výhradu je docela dost velký počet lidí kteří kurz v daném termínu navštěvují, ale myslím si že i o tom už se na hodině mluvilo a že by se to mělo řešit.
   Petr Hůlka
  • S paní lektorkou jsem nadmíru spokojena. Je to nejlepší lektorka, jakou jsem kdy mela (a prošla jsem už asi pěti kurzy). Hodiny jsou vedeny systematicky, a i přes několikaleté studium se stále dozvídám nové informace. Paní lektorka říká i velmi užitečné rady, takže věřím tomu, že když doděláme celou učebnici, tak budu na zkoušku dostatečně připravená.
   Nikola Bžochová