Andrea Procházková / KONE Industrial – koncern s.r.o.

S jazykovou školou Houdek máme velmi dobré zkušenosti. V naší společnosti již od roku 2013 probíhá výuka německého jazyka a to osobně paní Houdkovou. Od studentů jsme obdrželi pozitivní zpětnou vazbu, jak na styl výuky, tak na přístup samotné lektorky.

V lekcích je cítit nový styl výuky jazyka, včetně aktivního zapojení studentů.