Ing. Andrea Svobodová Marketingový manager

Vyřeším s Vámi veškeré kroky potřebné k realizaci překladů obecných i odborných textů, vysvětlím možnosti korektury rodilými mluvčími, domluvím termíny, včetně expresního zpracování.

Zodpovím Vaše dotazy k soudně ověřeným překladům a poradím, jaké dokumenty jsou potřeba pro jejich vyhotovení, domluvím s Vámi jejich předání a zajistím realizaci.

Pokud jste překladatel a máte zájem s námi spolupracovat, zašlete mi prosím Váš životopis. Rovněž jsem Vám k dipozici pro podrobné informace k možnostem a formám této kooperace.

tel.: +420 606 761 572
svobodova@jazykovaskola-houdek.cz
info@jazykovaskola-houdek.cz