Team

Mgr. Irena Houdková

Jednatelka

Navštívím Vás ve firmě, vyslechnu aktuální situaci a vzdělávací potřeby, projdu s Vámi možnosti a zpracuji konkrétní návrh pro efektivní výuku Vašich zaměstnanců.

Ve spolupráci s našimi partnery Vám zajistím poradenství pro získání financí na jazykovou výuku např. v rámci POVEZ II, Výzvy 43 atd.

Pomohu Vám se vstupním testováním a rozřazením studentů do skupin, volbou struktury i náplně kurzu, vyberu vhodného lektora.

Dle Vašich požadavků sestavím s našimi lektory výukový plán „na míru“, ať jste firma či privátní osoba a máte zájem o skupinovou nebo individuální výuku.

tel.: +420 723 134 230
houdkova@jazykovaskola-houdek.cz
info@jazykovaskola-houdek.cz

Kateřina Kuchynková

Koordinátorka jazykových výuk, překladů a tlumočení

Seznámím Vás s učebnami a jejich vybavením. Představím Vám jednotlivé možnosti individuální i skupinové výuky, jejich zaměření a termíny zahájení. Pomohu Vám nastavit ideální úroveň výuky dle Vašich potřeb a požadavků.

Podám Vám informace k běžným, expresním i soudně ověřeným překladům, ceně a termínu jejich vyhotovení i možnostech předání.

Noví lektoři se na mě mohou obracet s dotazy ohledně možností spolupráce, našich požadavků na vzdělání a zkušeností lektorů. Zašlete mi Váš životopis – lektory vzhledem k objemu našich zakázek stále hledáme.

tel.: +420 608 842 475
info@jazykovaskola-houdek.cz

Ing. Andrea Svobodová

Marketingový manager

Vyřeším s Vámi veškeré kroky potřebné k realizaci překladů obecných i odborných textů, vysvětlím možnosti korektury rodilými mluvčími, domluvím termíny, včetně expresního zpracování.

Zodpovím Vaše dotazy k soudně ověřeným překladům a poradím, jaké dokumenty jsou potřeba pro jejich vyhotovení, domluvím s Vámi jejich předání a zajistím realizaci.

Pokud jste překladatel a máte zájem s námi spolupracovat, zašlete mi prosím Váš životopis. Rovněž jsem Vám k dipozici pro podrobné informace k možnostem a formám této kooperace.

tel.: +420 606 761 572
svobodova@jazykovaskola-houdek.cz
info@jazykovaskola-houdek.cz