Úřad práce podporuje

IMG_9903 [800x600]3.4. 15 09:00 Mnoho firem nyní využívá jednu z posledních šancí, jak od Úřadu práce získat finance na vzdělávání a rekvalifikaci svých zaměstnanců, protože aktuální výzva POVEZ končí již 30. 11. 2015 a vzdělávací aktivity musí být ukončeny k 30. 9. 2015.

Projekt se orientuje, jak již napovídá sám oficiální název, na podporu odborného vzdělávání zaměstnanců a je určen pro firmy i OSVČ s potenciálem růstu, čímž se rozumí subjekty, které vykazují růst tržeb nebo meziroční propad tržeb v maximální výši 15 % a není omezen na žádný konkrétní obor podnikání. Nemalou výhodou je rovněž to, že jsou zaměstnavateli hrazeny dokonce i mzdové náklady za dobu, kdy se zaměstnanci na daném kurzu vzdělávají. Z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost byla na realizaci tohoto projektu vyčleněna částka 900 000 000 Kč.

Pokud tedy uvažujete o tom, že byste prakticky zdarma zvýšili odborné dovednosti, znalosti a kompetence svých zaměstnanců a přispěli tak k rychlejšímu rozvoji Vaší firmy, máte nejvyšší čas k odpovědným osobám na patřičném ÚP vyrazit. Finance je možné využít na poměrně širokou škálu vzdělávacích aktivit – mezi které patří měkké i tvrdé dovednosti a samozřejmě i výuka cizích jazyků.

Jednou z firem v našem regionu, která má s dotacemi zkušenosti, je i Jazyková škola HOUDEK, překladatelský servis, proto jsme její majitelce, Mgr. Ireně Houdkové, položili několik otázek:

Cítíte v posledních měsících větší nápor klientů, kteří u Vás objednávají výuku financovanou z ÚP?

Určitě. Asi největší boom jsme zažili v říjnu minulého roku, pak bylo chvíli „mrtvo“ a nyní, v posledních zhruba 2 měsících, razantně stoupla poptávka po těchto specifických jazykových kurzech.

Proč myslíte, že firmy podání žádostí nechávají na poslední chvíli či dotace vůbec nevyužijí?

Domnívám se, že největším strašákem je vidina „šílené“ administrativní práce a nutnost pročíst nemálo dokumentů a rovněž párkrát osobně navštívit úřad práce. Pokud se ale ve firmách najde člověk, který zatne zuby, obrní si nervy a do počátečního „boje“ se vrhne s odhodláním, jeho firma, zaměstnavatel i kolegové získají možnost navštěvovat řadu užitečných školení, které by si firma běžně nemohla dovolit či jen pro velmi omezený počet zaměstnanců. V minulých letech plánovaný budget určený na obdobné vzdělávací aktivity ani nebyl vyčerpán, neboť se řada firem obávala této velké administrativní zátěže a navíc získat dotaci, např. na jazykové kurzy, bylo dříve, mnohem náročnější než dnes.

V čem vidíte hlavní přínos těchto dotací?

Vzhledem k tomu, že má firma působí v oblasti jazykového vzdělávání a překladů a s jinými obory nemám příliš velkou zkušenost, netroufám si konkrétně hodnotit přínos jiných školení, které se dají tímto způsobem financovat. Obecně ale mohu říci, že díky penězům, které firma do svého rozpočtu získá vlastně navíc, může intenzivním vzděláváním velice positivně ovlivnit vývoj své firmy, zvýšit specializaci i profesionalitu svých zaměstnanců a získat tak podstatný náskok před svými konkurenty. Rovněž je možné v těchto financích vidět i jistou formu pomoci pro firmy, kterým se příliš nedaří a nemají tedy vůbec šanci do vzdělávání investovat, čímž samozřejmě dochází ke stagnaci zaměstnanců a potažmo i celé firmy a samozřejmě i k odchodu kvalifikovaných lidí.

Aktuální informace, možnosti a podmínky, jakož i potřebné formuláře ke stažení k tomuto i jiným probíhajícím projektům naleznete přímo na stránkách ÚP či se můžete obrátit na kontaktní osoby z odd. zaměstnanosti příslušného ÚP, referenty projektu Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců. Čas běží, proč nezkusit získat dotaci a přispět k rozvoji i ve Vaší firmě?

Děkujeme za rozhovor.

oficiální zdroj