RNDr. Zuzana Kadlecová / Krajský úřad Ústí nad Labem, vedoucí odboru rozvoje

Potvrzujeme tímto, že, Jazyková škola Houdek pro potřeby projektu TAB – Take a breath! (Nadechni se!), který Ústecky kraj realizoval v rámci programu Central Europe, přeložila ve velmi krátké době a na vysoké úrovni z angličtiny do češtiny a naopak řadu dokumentů, které byly součástí závěrečných aktivit projektu. Jednalo se zejména o případovou studii, Urbanistické řešení — zmírnění dopravních zón pro území Ústeckého kraje a o překlad Adaptačního akčního plánu v celkovém rozsahu 266 normostran. Texty byly náročné na odborné výrazy z oblasti životního prostředí, i na grafické provedeni – překlady grafů, obrázků a tabulek.