PeadDr. Jan Eichler / Ředitel DDM

Potvrzujeme tímto, že Jazyková škola HOUDEK, paní Mgr. Irena Houdková, IČ: 868 51021, adresa: Švestková 9, 400 11, Ústí nad Labem, pro naši organizaci Dům dětí a mládeže Ústí nad Labem, p.o., zajišťovala v roce 2011 překlad z českého do německého jazyka vybraných kapitol odborné studie „Studie o situaci v oblasti práce s dětmi a mládeží v Sasku a v České republice“, která vznikla v rámci česko-saského projektu „Vyrůstat-srůstat v sasko-českém pohraničí“, který byl realizován a je realizován za podpory Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj, Programu Ziel3-Cíl3, Svobodného státu Sasko a České republiky. Komunikaci s paní Houdkovou hodnotíme jako bezproblémovou, profesionální, dodržela termíny dodání překladů a po odborné stránce bylo také vše v pořádku.