Ing. Roman Marek / HORIZONT OBCHOD s.r.o.

Je zřejmé, že vyučující v našem případě Mgr. Irena Houdková je odborně na výši. Výuka probíhá jenom v němčině ve velmi příjemném až humorném prostředí při systematickém vedení k výuce gramatiky a slovní zásoby. Vyučující bere v úvahu pracovní zatížení nás žáků a vždy se při výuce flexibilně přizpůsobí. Je možno říct, že způsob výuky nás motivuje k dalšímu studiu a jsme zatím velmi spokojení.