Dr. Jan Eichler / Předseda 4. ZO ČSOP Tilia

Potvrzujeme tímto, že Jazyková škola HOUDEK, paní Mgr. Irena Houdková, IČ: 868 51021, adresa: Švestková 9, 400 11, Ústí nad Labem, zajišťovala v roce 2012 překlad „Etnobotanické informační sbírky“ z německého do českého jazyka, která vznikla v rámci česko-saského projektu „Zdravě a ekologicky: etnobotanická informační sbírka na okraji Národního parku Saské Švýcarsko“, který byl realizován za podpory Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj, Programu Ziel3-Cíl3, Svobodného státu Sasko a České republiky; fond malých projektů Euroregionu Elbe/Labe. Partnery projektu byli: Bildungsverein für Landwirtschaft, Gartenbau u. Hauswirtschaft e.V. a 4. ZO ČSOP Tilia Krásná Lípa.

Přístup a práci paní Houdkové a její jazykové školy hodnotíme jako profesionální, na velmi dobré odborné úrovni. Komunikace probíhala bez problémů a dodržela termíny dodání překladů.