HKS Holding s.r.o.

Výuku nemeckého jazyka s Mgr. Irenou Houdkovou absolvujem už tretí rok. Je vidieť profesionálna príprava na každú vyučovaciu hodinu. Vyučujúca sa snaží z každého študenta vytiahnuť maximum, aby mohla hodina prebiehať výhradne v nemčine, čo pokladám za najväčší prínos pri zlepšení jazykovej vybavenosti. Výuka gramatiky prebieha interaktívnou formou, a preto sú hodiny nemčiny zaujímavé a zábavné. Našej potrebe rozšíriť slovnú zásobu o oblasť logistiky a obchodnej nemčiny sa hneď operatívne prispôsobila, k dispozícii sme obratom dostali zoznam najčastejšie používaných nemeckých slovíčok z našej oblasti. Tiež bola vidieť odborná príprava všetkých troch lektoriek na cvičenia, kde sme tieto slovíčka mohli precvičovať a tým sa ich rýchlejšie naučiť. Nemeckého jednateľa spoločnosti lektorka z Jazykovej školy Houdek vyučovala češtinu. I napriek tomu, že bol úplný začiatočník bolo postupne vidieť jeho snahu používať základné slovíčka a zapojovať svoje nové znalosti v konverzácii. Učiteľku si jednateľ veľmi pochvaľoval – profesionálny prístup a stopercentnú pripravenosť na vyučovacie hodiny. Aj z tohto dôvodu môžem Mgr. Houdkovú a jej team k výučbe nemčiny vrelo doporučiť.