Naši nejmenší bumblíčkové, studenti němčináři

Info

Opět začalo mé kolečko pravidelných hospitací na výukách a tak jsem nevynechala ani ty nejmenší a nejmladší. 🙂