Winter Holidays

IMG_0074 [1024x768]Vánoce jsou za námi a ta pravá zima má teprve začít a spousta z nás zamíří na hory, užít si trochu sníh. Abyste se v pohodě v zahraničí domluvili, přinášíme vám pár slovíček a frází, které by se vám mohli hodit. Zaměříme se na slovíčka spojená s lyžováním a počasím. Tak hurá, pojďme na to! (pr)

 

Slovíčka:
Anorak [ˈæn əˌræk] větrovka/bunda s kapucí/zimní bunda
Belo [bɪˈloʊ ˈzɪər oʊ] pod nulou
Bitter cold [ˈbɪt ər koʊld] štiplavá zima
Black ice [blæk aɪs] tenká průhledná vrstva ledu na vodní ploše
Blanket [ˈblæŋkɪt] deka/přikrývka
Blizzard [ˈblɪz ərd] velmi silná sněhová bouře
Boots [buts] boty
Cap [kæp] čepice
Chill [tʃɪl] mrazení/chlad/nachlazení
Coat [koʊt] kabát
Cocoon [kəˈkun] kukla (přes hlavu)
Cold [koʊld] chlad/zima
Cold snap [koʊld snæp] chladné počasí
Dog sled [dɔg slɛd] psí spřežení
Ear muffs [ˈɪərˌmʌf] klapky na uši (chlupaté, zahřívají)
Fireplace [ˈfaɪərˌpleɪs] krb
Fog [fɒg] mlha
Frostbite [ˈfrɔstˌbaɪt] omrzlina
Frozen [ˈfroʊzən] zmrzlý/zamrzlý
Gale [geɪl] vichřice
Gloves [glʌvs] rukavice
Goggles [ˈgɒgəls] brýle (ochranné)
Heater [ˈhitər] topení
Ice [aɪs] led
Ice skates [aɪs skeɪts] brusle
Melt [mɛlt] tát
Mittens [ˈmɪt ns] palčáky
Scarf [skɑrf] šála
Ski [ski] lyže
Ski lift [ski lɪft] vlek
Ski hill/ski trail/slope [ski hɪl/ treɪl/ sloʊp] sjezdovka
Ski pass [ski pæs] skipas
Slippery [ˈslɪp ə ri] kluzké
Slush [slʌʃ] břečka
Sneeze [sniz] kýchat
Snowball [ˈsnoʊˌbɔl] sněhová koule
Snowboard [ˈsnoʊˌbɔrd] snowboard
Snowflake [ˈsnoʊˌfleɪk] sněhová vločka

Fráze:
It’s below zero outside so put on some warm clothes.
Je pod nulou, tak se teple oblékni.

Excuse me, how much does the ski pass cost?
Promiňte, kolik stojí skipas?

I hope the temperature won’t rise or otherwise there will be slush everywhere just like the last year.
Doufám, že se neoteplí, jinak bude zase všude břečka jako loni.

Oh look black ice! I always step on black-iced puddles. I love the sound of cracking ice!
Hele, tenký led! Vždycky šlapu na čerstvě zamrzlé louže. Zbožňuji ten zvuk praskajícího ledu!

A: Do you have all the ski equipment packed?
B: Yes, I’ve got an anorak, gloves, cap, boots, scarf sweater…

A: And what about ski?
B: Oh, man, I would almost forget!

A: Máš zabalené všechny věci na lyžování?
B: Ano, mam bundu, rukavice, čepici, boty, šálu, svetr…

A: A kde máš lyže?
B: No jo! Skoro bych zapomněl!

You’ve got very nice ear muffs! Where did you get them?
Máš vážně pěkné klapky na uši! Kde jsi je sehnal/a?

Hey guys, what would you say to a little snow battle? You know, before the snow starts to melt because after that the snowballs get heavy and it really hurts when you get hit.
Ahoj lidi, co byste řekli na menší koulovačku? Však víte, než začne tát sníh, protože pak jsou sněhové koule těžké a dost to bolí, když to schytáš.

Drive carefully with all the snow the road is going to be slippery.
Jeď opatrně, všude je sníh a silnice budou klouzat.

…ok, thanks for your help. See ya on the slope.
…tak jo, díky za pomoc. Uvidíme se na sjezdovce.

I’m sorry but we’re closing the ski trail for today. Can you see those clouds over there? It is a big storm and it is coming here. In the news they said a blizzard is going to hit us.
Je mi líto, ale pro dnešek zavíráme sjezdovku. Vidíte ty mraky támhle? Žene se sem velká bouřka. Ve zprávách říkali, že to bude vážně silná sněhová bouře.

Staying out in a blizzard is very dangerous. The visibility drops and you get lost very easily. Frostbite is the least to worry about.
Být venku během sněhové bouře je velmi nebezpečné. Viditelnost se sníží a velmi snadno se ztratíte. Omrzliny jsou nejmenší problém.

Hey, there will be some dog sled race tomorrow. We will go there to watch, do you want to come with us?
Ahoj, zítra budou závody psích spřežení. Půjdeme se tam kouknout, chceš jít s námi?

I lost my goggles. Where can I buy new ones?
Ztratil jsem brýle. Kde bych mohl kopit nové?

Chcete pro svůj cizí jazyk udělat něco více? Přihlaste se do našich jazykových kurzů:

https://jazykovaskola-houdek.cz/sluzby/jazykove-kurzy/

nebo mrkněte na náš nový E-Book, který Vás zcela Zdarma připraví na zkoušku FCE!

http://fcetest.cz/

Chcete se cizí jazyky už konečně naučit? Přečtěte a zrealizujte rady a triky, které pro naše studenty i veřejnost zcela Zdarma pravidelně připravujeme na:

www.facebook.com/JazykovaSkolaHoudek a www.irenahoudkova.blog.idnes.cz

oficiální zdroj