Nemoci na dovolené?

Doba letních dovolených v zahraničí je bohužel občas spojena i s nějakou tou nepříjemnou chorobou. Abychom Vás na tyto situace vybavili, připravili jsme pro Vás opět pár užitečných slovíček a frází. Zároveň Vám přejeme, abyste je nemuseli využít v reálu, ale kdyby náhodou… tak to teď už zvládnete.

Cold [kold] rýma
Flu [flů] chřipka (zkráceně “influenza”)
Tonsillitis [tonsilitys] angina
Pneumonia [pneumonyja] zápal plic
Allergy [ǝ lǝ:dži] alergie
Asthma [ᴂsӨma] astma
Tooth decay [tůӨ dykej] zubní kaz
Heart attack [háǝt ǝ’tek] infarct
Stroke [strouk] mrtvice
Cancer [kᴂncǝ] rakovina
Fracture [frᴂkčǝ] zlomenina
Bruise [brujs] modřina
Scar [skáǝ] jizva
Pain [pejn] bolest
Bleeding [blídyɳ] krvácení
Cough [kaf] kašlat
Sneeze [snýz] kýchat
Sore throat [sóǝ Өrout] bolest v krku
Headache [hed ejk] bolest hlavy
Fever [fívǝ] horečka
Nausea [nóža] nevolnost
Vomiting [vomityɳ] zvracení
Diarrhea [dajrýr] průjem
Rash [rᴂš] vyrážka

Fráze:
How are you?
Jak se vám daří?

Are you (feeling) better now?
Už je vám lépe?

You look well.
Vypadáte dobře.

You don’t look well.
Nevypadáte dobře.

You look/ are pale.
Jste bledý.

I’m very well.
Daří se mi výtečně.

I don’t feel well.
Není mi dobře.

I feel tired.
Cítím se unavený.

You should go see a doctor.
Měl bys jít lékaři.

It’s nothing; I’ll soon be over it.
To nic není, brzy to přejde.

What’s the matter with you?
Co s vámi je?

I’m sick.
Je mi špatně.

I feel faint.
Je mi na omdlení.

What’s the trouble?
Co se vám stalo?

I fell and bruised my leg.
Upadl jsem a odřel si nohu.

I hurt my knee.
Uhodil jsem se do kolene.

I sprained my ankle.
Vyvrtl jsem si kotník.

I’ve broken my arm.
Zlomil jsem si ruku.

I’ve cut my finger.
Řízl jsem se do prstu.

Is it urgent?
Je to naléhavé?

Do you have private medical insurance?
Máte soukromé zdravotní pojištění?

I need a sick note.
Potřebuji neschopenku.

Take two of these pills twice a day.
Berte dva tyhle prášky dvakrát denně.

You should cut down on your drinking.
Měl byste omezit pití.

Where does it hurt?
Kde to bolí?

Could you roll up your sleeve?
Můžete si vyhrnout rukáv?

Your blood pressure is…
Váš krevní tlak je….

…quite low.
…docela nízký.

…normal.
…v normálu.

…rather high.
…poměrně vysoký.

…very high.
…velmi vysoký.

Open your mouth, please.
Otevřete ústa, prosím.

Cough, please.
Zakašlete, prosím.

You’re going to need a few stitches.
Budete potřebovat pár stehů.

I’m allergic to antibiotics.
Jsem alergický na antibiotika.

I want to send you for an x-ray.
Pošlu vás na rentgen.

Take this prescription to the chemist.
Zajděte s tímto předpisem do lékárny.

I’m in a lot of pain.
Mám velké bolesti.

zdroj