Many Thanks and Best Wishes

imgDo celého nového roku 2016 bych chtěla všem našim pilným studentům a zákazníkům překladatelského servisu i jejich rodinným příslušníkům a kolegům popřát pevné zdravíčko i nervy, mnoho spokojenosti a energie na nové výzvy v pracovním i privátním životě, dostatek optimismu i úsměv na tváři.

Každý rok pomáháme více než 350 studentům ve firemních, privátních i večerních kurzech překonat jazykové bariéry, získat novou, zajímavější a lépe placenou práci v ČR i mimo ni a ulehčujeme jim denní komunikaci s klienty, dodavateli, jakož i mateřskou firmou. Nabídka našich kurzů je velmi různorodá, stejně jako věk studentů. V kurzech pro mrňousky statečně „bojují“ s angličtinou a němčinou dětičky od 2,5 let a mozkové závity a paměť u nás trénují i senioři, nejstaršímu je úctyhodných 83 let!

K dnešnímu dni jsme pro naše klienty zrealizovali přes 22 000 normostran překladů. S našimi texty se prezentoval Ústecký kraj na výstavě EXPO 2015 v Miláně, byly základem pro vznik řady krásných brožur a dokonce i knih z oblasti turismu, volnočasových aktivit i pohádek pro děti. V privátním sektoru zákazníci díky cizojazyčným verzím svých webů a letáčků mohli oslovit a získat zahraniční klientelu. S důvěrou nám překlady smluv a jiných právních textů či výročních zpráv pravidelně svěřují velké české i zahraniční firmy.

Tímto vyslovuji i své velké DĚKUJI celému mému týmu lektorů a překladatelů, díky nimž jsme tohoto dosáhli a můžeme držet krok i s podstatně větší a mocnější konkurencí. Myslím, že rozhodně máme důvod být hrdí na to, co jsme společnými silami již dokázali!

Vše nej, nej do roku 2016 Vám přeje
Mgr. Irena Houdková
Majitelka Jazykové školy HOUDEK, překladatelského servisu

zdroj