Firemní kurzy

Máme pro Vás inovativní metody výuky a netradiční materiály připravené speciálně pro firemní praxi. Zajímavé informace z oblasti výuky zveřejňujeme na našem firemním Facebookovém profilu (poslechová cvičení, rady pro efektivní učení, typické české chyby, gramatické přehledy, hovorový jazyk, přísloví a fráze, cizojazyčné vtipy a videa, aj.)

Máme pro Vás řešení

Převezmeme za Vás veškeré starosti spojené s výukou cizích jazyků ve Vaší firmě!

Firmám zajišťujeme kompletní servis, díky kterému personalisté ušetří svůj čas a mají stále přehled o průběhu výuk a efektivnosti vynaložených peněz.

Při osobních setkáních a plánování výuk cizího jazyka Vám na základě konkrétních potřeb a možností Vaší společnosti poradíme s volbou optimálního rozsahu a zaměření kurzů, výběrem vhodné učebnice a velikosti skupin. Před zahájením kurzů provedeme vstupní testování a doporučíme Vám rozřazení studentů dle jazykové úrovně, čímž se vyvarujete vzniku nesourodých skupin a snížení efektivity výuky i vynaložených financí.

Pokud nebudete požadovat jinak, běžně každých 6 měsíců provádíme jazykové audity a ve výstupním hodnocení Vás budeme podrobně informovat o docházce a pokroku či nedostatcích jednotlivých studentů.

Objednání a dovoz potřebných učebnic přímo k Vám do firmy je pro nás samozřejmostí. Vy ušetříte čas i cestu do knihkupectví.

Výhody pro Vás

EU-fondySpokojení zaměstnanci i odbory

 • Užitečná forma benefitů
 • Pravidelný přehled o docházce a pokroku účastníků kurzu
 • Pověst profesionála u Vašich klientů, dodavatelů i v mateřské firmě díky dobře jazykově vybavenému teamu spolupracovníků
 • Efektivní vynaložení firemních finančních prostředků
 • Kvalifikovaní zaměstnanci, kteří pomohou rozvoji Vaší firmy
 • Dle Vašeho přání zaměříme výuku na odborný i obecný jazyk (technika, ekonomie, logistika, automobilový průmysl, průmysl zpracovávající plasty aj.) či studenty připravíme na mezinárodně uznávané jazykové zkoušky (PET, FCE, ZD)
 • Žádný stres, pomůžeme Vám, když to nejvíce potřebujete: zahájení kurzu během celého roku
 • My se přizpůsobíme Vám, ne Vy nám: zahájení, den a čas, intenzita, délka, obsah kurzu je zcela na domluvě
 • Flexibilita: harmonogram kurzu můžete v průběhu výuky měnit a přizpůsobit aktuálním potřebám Vašich zaměstnanců
 • Sledovatelné výsledky: běžně studenty 2x ročně podrobujeme testování. Jazykový audit slouží jako zpětná vazba pro zaměstnavatele i studenty samotné. Pro studenty je to rovněž motivačním faktorem, který positivně ovlivňuje jejich zodpovědný přístup k výuce a domácí přípravě i účast na hodinách.

Ve firemních kurzech se orientujeme především na přání a potřeby klientů všech jazykových úrovní, kterým naši zkušení lektoři maximálně přizpůsobí celou výuku cizího jazyka, její časový rozvrh, rozsah i obsah. Veškeré kurzy jsou vedeny především komunikativní metodou, která efektivně odbourává strach studentů z mluvení v cizím jazyce a umožňuje plnohodnotně uplatnit získané jazykové znalosti v praxi.

Našim klientům pomáháme s přípravou, realizací i závěrečným testováním a certifikací odborných jazykových kurzů, které jsou hrazeny z prostředků ESF, např. v rámci projektů: "Vzdělávejte se pro růst!" nebo "Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců". Tímto způsobem řada firem získala finance nejen na část či dokonce celý kurz, ale i na mzdové náklady za dobu, kterou zaměstnanci na školení stráví. Díky těmto prostředkům mohou firmy jazykově vzdělávat mnohem více zaměstnanců a přispět tak k lepší konkurenceschopnosti a rozvoji firmy, než by si bez dotací mohly samy dovolit.

Profesionalitu našich lektorů Vám zajistíme díky

 • Důkladnému výběru lektorů na základě životopisu, vzdělání, praxe v oboru, metodického a didaktického dotazníku a ukázkové hodiny.
 • Hodnocení výuky studenty samotnými formou dotazníků (1 – 2x ročně či dle dohody).
 • Observaci na hodinách, díky kterým dochází k odstraňování případných nedostatků a následně ke zvýšení efektivity výuky. Zároveň slouží jako motivace lektorů ke zlepšování svých výkonů.
 • Pravidelnému kontaktu s personalisty či studenty samotnými - zpětná vazbu o kvalitě a průběhu výuky.
 • Jazykové audity slouží i pro nás jako zpětná vazba a kontrola kvality výuky.

Spokojení klienti

 • Překladatelská agentura Mgr. Ireny Houdkové s naší firmou Synthesia, a.s. spolupracovala při překladech interních předpisů. Jednalo o cca 600 normostran odborného textu související s chemickou výrobou, Mgr. Houdková se svým týmem dokázala zakázku zpracovat ve velmi krátkém čase, a to za udržení konkurenceschopné ceny a vysoké odborné úrovně všech přeložených materiálů. Je s pochopením, že u podobně náročných textů byla nutná konzultace některých termínů se zainteresovanými osobami naší společnosti. V tomto ohledu byly všechny záležitosti řešeny bez zbytečného odkladu. Z našeho pohledu tak došlo k dokonalé synergii v oblastech, které charakterizují rovněž i společnost Synthesia; tedy vysokou mírou profesionality, držení stanovených termínů a práci odevzdanou v nejvyšší kvalitě.
  Synthesia, a.s. , Pardubice
 • Jazyková škola Houdek, nám vždy poskytla kvalitní a hlavně rychlé služby. V dnešní době, kdy včera bylo pozdě nám vždy paní Houdková a její společnost pomohly a dodaly potřebné odborné překlady a tlumočnické služby, a to nejen v tradičních jazycích angličtině, němčině, ale také ruštině, bulharštině a věřím, že jejich portfolio je ještě mnohem širší. Z této společnosti vyzařuje osobitost a zapálení pro svou práci. Mám pocit, že překlady a tlumočení nejsou pro ně povinností, ale koníčkem. Mnohonásobně přesahují svůj okruh činností. Je velice milé, že znají své zákazníky, jejich obory a již několikrát nám poslala paní Houdková i pár tipů, novinek v našem oboru. V neposlední řadě bych ráda uvedla, že nás i velice potěší pozitivní mail jen tak pro krásný den, nebo blížící se Velikonoce, Vánoce, včetně posílání linků na neustálé procvičování angličtiny. Moc děkuji paní Houdkové a jejímu týmu za poskytování velice kvalitních a odborných služeb.
  Bohušovická mlékárna, a.s.
 • Překladatelských služeb Jazykové školy HOUDEK využíváme již několik let, především pro překlad z a do anglického jazyka, někdy i německého. Překlady jsou převážně technického nebo právního zaměření a vždy byly provedeny precizně, s ohledem na správnou slovní zásobu z našeho oboru a odevzdány v domluveném termínu. Jsme velmi spokojeni s kvalitou služeb i komunikací Mgr. Houdkové a jejího překladatelského týmu.
  KNAUF INSULATION, spol. s.r.o.
 • Po úspěšných ukázkových hodinách lektorů Jazykové školy HOUDEK, jsme ukončili smlouvu se stávajícím dodavatelem vzdělávacích služeb a jsme spokojeným klientem této školy do dnes. Oceňujeme především flexibilitu a profesionální ale i lidský přístup paní Mgr. Houdkové a celého jejího týmu, jejich zájem o bezproblémový průběh hodin, jakož i přizpůsobení obsahu realizovaných výuk individuálním potřebám našich zaměstnanců.
  Renata Fléglová, Human Resources Manager, Tivall CZ s.r.o.
 • V jazykové škole Houdek nám přidělena lektorka, která se velmi pružně přizpůsobuje našim požadavkům v obsahu výuky. Aktivně vyhledává cvičení, procvičuje plynulou konverzaci, rozšiřuje naši slovní zásobu, pomáhá s překlady a případně i okamžitě vysvětluje použitou formu gramatiky. Přístup lektorky i vedení jazykové školy je velice vstřícný. Tuto jazykovou školu mohu jedině doporučit.
  Ing. Eva Daitlová, AmiCom Teplice, s.r.o.
 • Služeb Jazykové školy Houdek jsme využili v pro nás časově velmi exponované době. Tato společnost reagovala okamžitě a poskytla nám vynikající služby. Nelze opomenout cenu, která je vzhledem k naprosto precizně odvedené práci více než příznivá. V neposlední řadě bych ráda poukázala na milý a zároveň naprosto profesionální přístup paní Mgr. Houdkové, který celé transakci dodal tu často opomíjenou špetku lidskosti. Děkuji a nemohu než doporučit všem, kteří očekávají špičkový servis.
  Ing. Jitka Šírová, Česká zemědělská univerzita v Praze
 • Potvrzujeme tímto, že, Jazyková škola Houdek pro potřeby projektu TAB - Take a breath! (Nadechni se!), který Ústecky kraj realizoval v rámci programu Central Europe, přeložila ve velmi krátké době a na vysoké úrovni z angličtiny do češtiny a naopak řadu dokumentů, které byly součástí závěrečných aktivit projektu. Jednalo se zejména o případovou studii, Urbanistické řešení — zmírnění dopravních zón pro území Ústeckého kraje a o překlad Adaptačního akčního plánu v celkovém rozsahu 266 normostran. Texty byly náročné na odborné výrazy z oblasti životního prostředí, i na grafické provedeni - překlady grafů, obrázků a tabulek.
  RNDr. Zuzana Kadlecová, Krajský úřad Ústí nad Labem, vedoucí odboru rozvoje
 • Služeb jazykové školy paní Houdkové jsem využila v uplynulých letech dvakrát. Vždy jsem se setkala s profesionálním přístupem lektorů. Pokud bylo potřeba cokoliv upravit nám na míru, nikdy nebyl problém. Materiály, které byly k výuce potřeba jsme vždy měly s předstihem a v dostatečné množství. Pokud bych potřebovala s výukou či procvičením jazyků pokračovat, jistě bych zase paní Houdkovou oslovila.
  Kateřina Novotná, KN OPTIK
 • V roce 2014, 2015, 2016 a 2017 jsme v rámci celoroční objednávky na zajištění překladatelských a tlumočnických služeb Mgr. Ireny Houdkové nejvíce využívali překladů německých a anglických textů do českého jazyka. S překlady nebyl žádný problém ani v případě jiných jazyků (překlady z francouzštiny či italštiny). Našim požadavkům společnost vždy vyhověla, přeložené texty byly zaslány většinou dříve, než jsme požadovali a písemná komunikace i celkový přístup paní Houdkové je velice vstřícný.
  Magistrát města Mostu
 • Náš kurz pro seniory probíhá v ideální, malé skupince což nám velmi vyhovuje. Se slečnou lektorkou jsme s manželem spokojeni je milá, trpělivá vše srozumitelně vysvětlí. Výuku připravuje zábavnou formou a vždy jsme překvapeni jak rychle nám hodina uběhla. Zatím máme jenom slova chvály a děkujeme i Vám.
  Ludmila Oudesová
 • S jazykovou školou Houdek spolupracujeme již několik let a jsme velmi spokojeni. Vážíme si jejich individuálního přístupu a profesionality. Lektor je schopný pružně reagovat na požadavky zaměstnanců a toho si moc vážíme.
  Mgr. Kateřina Hammerová, Advance World Transport a.s.
 • S jazykovou školou Houdek máme jen samé dobré zkušenosti. Výuka probíhá s velmi milými lektory, neformálním způsobem, podle potřeb klienta. Jejich služeb využíváme již 10 let bez přerušení, což vypovídá o kvalitě jejich služeb. Nikdy jsme neměli problém s výukou ani s překlady. Naopak, majitelka jazykové agentury nám vždy vyšla vstříc a velmi flexibilně nechala provést překlady. Spolupráci s jazykovou školou Houdek můžeme jen doporučit.
  Bohuslav Würz, Ředitel FRK Technik s.r.o.
 • Vřele doporučuji spolupráci s Jazykovou školu Houdek. Naše společnost využívá především překladatelské služby do angličtiny, němčiny a ruštiny. Zadané texty nám byly přeloženy v krátkém termínu a povětšinou ještě dříve před předpokládaným termínem dodání. Jednání s paní Mgr. Irenou Houdkovou je vždy velice příjemné a na vysoce profesionální úrovni. Za naši společnost maximální spokojenost, děkujeme!
  Jitka Jelínková, obchodní ředitelka, Visit Teplice s.r.o.
 • Překladatelské služby Jazykové školy Houdek využíváme k naší plné spokojenosti již dva roky. Tým paní Mgr. Houdkové pro nás zajišťoval překlad jazykových mutací našeho webu, produktového katalogu a řady dalších materiálů a dokumentů. Veškeré zakázky byly realizovány k naší plné spokojenosti a ve velmi krátkých termínech. Na spolupráci s Jazykovou školou Houdek oceňujeme, kromě již zmíněné profesionální kvality překladů, především flexibilitu, vstřícnost a velmi milý a přátelský styl komunikace. Překladatelský servis jazykové školy Houdek vřele doporučuji!
  Bc. Pavel Stach, KDS Sedlčany
 • Překladatelské služby Jazykové školy Houdek využíváme k naší plné spokojenosti již dva roky. Tým paní Mgr. Houdkové pro nás zajišťoval překlad jazykových mutací našeho webu, produktového katalogu a řady dalších materiálů a dokumentů. Veškeré zakázky byly realizovány k naší plné spokojenosti a ve velmi krátkých termínech. Na spolupráci s Jazykovou školou Houdek oceňujeme, kromě již zmíněné profesionální kvality překladů, především flexibilitu, vstřícnost a velmi milý a přátelský styl komunikace. Překladatelský servis jazykové školy Houdek vřele doporučuji!
  Bc. Pavel Stach, Manager marketingu, KDS Sedlčany
 • Jazykovú školu Houdek vrelo odporúčam všetkým, kto sa chce na hodiny cudzieho jazyka tešiť a čo najviac si na hodine zapamätať. Každá hodina individuálnej výuky nemeckého jazyka s lektorkou p.Koškovou bola profesionálne pripravená, bolo vidieť, že lektorke skutočne záleží na tom, aby si poslucháč z hodiny čo najviac zapamätal a tak sa posunul zase o kúsok ďalej v znalosti cudzieho jazyka. Oceňujem tiež flexibilitu a spoľahlivosť s orientáciou na individuálne potreby zákazníka, ktoré môžem potvrdiť i na základe dlhoročnej spolupráce s touto jazykovou školou.
  Ing. Alena Škvorová, Bohemia Müller s.r.o.
 • S výukou a lektorkou jsem velice spokojen, paní lektorka Kamila je perfektní. Jediný nedostatek a to je pouze z mého pohledu, je to, že je nás ve skupině hodně a výuka není tak intenzivní, ale na druhou stranu mě to donutilo, věnovat se samostudiu doma, což jsem nikdy předtím nedělal (s angličtinou). Takže jsem velmi spokojen.
  Petr Hubáček
 • Já jsem s kurzem spokojen i s paní lektorkou, výklad paní lektorky je alespoň pro mne vyhovující a dost si z toho zapamatuji. Jediné k čemu bych měl výhradu je docela dost velký počet lidí kteří kurz v daném termínu navštěvují, ale myslím si že i o tom už se na hodině mluvilo a že by se to mělo řešit.
  Petr Hůlka
 • S paní lektorkou jsem nadmíru spokojena. Je to nejlepší lektorka, jakou jsem kdy mela (a prošla jsem už asi pěti kurzy). Hodiny jsou vedeny systematicky, a i přes několikaleté studium se stále dozvídám nové informace. Paní lektorka říká i velmi užitečné rady, takže věřím tomu, že když doděláme celou učebnici, tak budu na zkoušku dostatečně připravená.
  Nikola Bžochová
 • Dnes jsem si na poště vyzvedla již i soudně ověřený překlad do AJ a chci Vám moc poděkovat. Mé požadavky byly ze strany Vaší firmy vyřízeny za účinné spolupráce a v krátkých časových termínech. Určitě budu Vaši firmu doporučovat i dále.
  Danuše Habrnálová
 • Potvrzuji tímto, že Jazyková škola Houdek, paní Mgr. Irena Houdková pro naši organizaci Dům dětí a mládeže ZpDVPP Ústí nad Labem zajišťuje od roku 2010 individuální výuku českého jazyka pro dobrovolníky Evropské dobrovolné služby. S kvalitou výuky, přístupem i kvalifikací lektorů jsou dobrovolníci spokojeni. Jazyková škola vždy vyhoví našim časovým i prostorovým požadavkům. Komunikaci s paní Houdkovou hodnotíme jako bezproblémovou, profesionální, dodržuje termíny a po odborné stránce je také vše v pořádku.
  PaedDr. Jan Eichler, ředitel DDM
 • Jazykovú školu Houdek vrelo odporúčam všetkým, kto sa chce na hodiny cudzieho jazyka tešiť a čo najviac si na hodine zapamätať. Každá hodina individuálnej výuky nemeckého jazyka s lektorkou p.Koškovou bola profesionálne pripravená, bolo vidieť, že lektorke skutočne záleží na tom, aby si poslucháč z hodiny čo najviac zapamätal a tak sa posunul zase o kúsok ďalej v znalosti cudzieho jazyka. Oceňujem tiež flexibilitu a spoľahlivosť s orientáciou na individuálne potreby zákazníka, ktoré môžem potvrdiť i na základe dlhoročnej spolupráce s touto jazykovou školou.
  Ing. Alena Škvorová, Bohemia Müller s.r.o.
 • Překladatelský servis paní Mgr. Ireny Houdkové využíváme zhruba od r. 2015. Po celou tuto dobu se setkáváme jen s milým, vstřícným a velmi komfortním jednáním. Překlady jsou vždy v dohodnutém termínu vyhotoveny a to ve vysoké kvalitě.
  Velmi oceňujeme i vyhotovení občasných skutečně náročných překladů. Zadáváme překlady především z a do německého jazyka, v menší míře anglického.
  Překladatelský servis paní Ireny Houdkové můžeme všem jednoznačně doporučit a to hlavně po zkušenostech s některými jinými firmami, které se tímto oborem zabývají.
  Paní Houdkové a všem jejím spolupracovníkům velice děkujeme.
  Markéta Valeš, jednatel, AGENTURA KaP, s.r.o.
 • Jazykovou školu Houdek, překladatelský servis využívá náš hotel k překladům jídelních lístků, informací na webové stránky, propagačních materiálů aj. Se službami jsme velice spokojeni, vstřícný a rychlý přístup. Určitě doporučuji dalším klientům.
  INFORMAČNÍ CENTRUM a CESTOVNÍ AGENTURA, Špindlerův Mlýn

Priority naší jazykové výuky jsou následující

 • Individuální i skupinová výuka za stejnou cenu
 • Jazykové kurzy probíhají přímo v prostorách Vaší firmy či v našich učebnách v centru Teplic
 • Maximální přizpůsobení potřebám a časovým možnostem klienta
 • Individuální úroveň, intenzita a zaměření kurzu
 • Zajištění jazykového auditu
 • Provedení vstupní analýzy znalostí ve formě písemného testu a konverzace
 • Sestavení specifických učebních plánů
 • Zpětná vazba pro zaměstnavatele i studenty samotné formou průběžného testování a písemného hodnocení dle Evropského referenčního rámce pro jazyky
 • Zahájení kurzu kdykoliv během roku
 • Vysoká profesionalita českých i zahraničních lektorů
 • Zaměření hodin na obecný i odborný jazyk
 • Mimo standardních učebnic se ve výuce používají také moderní multimediální prostředky a pomůcky
 • Vlastní učební materiály: všem klientům poskytujeme Zdarma on –line výuku
 • Inovativní metody – netradiční materiály a zajímavé informace z oblíbené výuky zveřejňujeme na našem firemním Facebookovém profilu a blogu iDnes.cz
 • Možnost objednat učebnice přímo u nás
 • Přehled zaměstnavatele o účasti jeho zaměstnanců na hodinách na základě docházkového listu
 • Díky rozsáhlému teamu lektorů uspokojíme studenty všech jazykových úrovní

Poptávka

Vaše jméno (vyžadováno)

Váš email (vyžadováno)

Vaše zpráva

Ceny se určují v závislosti na celkovém objemu zakázky, místu realizace a zaměření kurzu