ZD – certifikáty z němčiny

Zahájení kurzů: 23. 02. 2017. Kurzy se konají od února 2017 do července 2017. ONLINE PŘIHLÁŠKY zasílejte do 9. 02. 2017.
ROZSAH KURZU: 36 x 60 min/semestr, 3 650 Kč. (kurzovné je po dohodě možné zaplatit ve 2 splátkách: 1. před zahájením kurzu 2500 Kč a 2. splátka o měsíc později). Přiveďte známého a dostanete 150 Kč slevu na celý semestr.

Připravili jsme pro Vás E-book, který Vám pomůže se zkouškou Zertifikat Deutsch

Intenzivní a systematická příprava na certifikát ZD

pro ty, kteří chtějí ovládat němčinu na vysoké úrovni, a to i v širším spektru praktických situací zahrnujících například i témata jako studium, cestování, média, mezilidské vztahy, ochrana životního prostředí, kultura, konzum a obchod nebo průmysl. V průběhu kurzu si podstatně rozšíříte své stávající znalosti a zaktivujete a zautomatizujete veškeré jazykové dovednosti.

Pomocí intenzivního nácviku ZD testů a různých forem cvičení, přispěje tento kurz němčiny k rovnoměrnému rozvoji všech dovedností (gramatika, konverzace, poslech, psaní), které Vám pomohou zvládnout reálný ZD test. Zertifikat Deutsch (ZD) je uznáván prakticky na všech univerzitách nejen v německy hovořících zemích, ale i v ostatních státech světa.

A k čemu je Vám certifikát dobrý?

 • Otevře Vám „dveře“ ke studiu v zahraničí.
 • Na řadě VŠ Vás ušetří zkoušek z cizího jazyka.
 • Je akceptovaným dokladem Vaší jazykové úrovně pro většinu zaměstnavatelů v ČR i mimo ni.
 • Může Vám pomoci k lepšímu uplatnění na trhu práce.
 • Je konkurenční výhodou u pohovorů.
 • Odpovídá úrovni B1.
 • Certifikát nemá omezenou platnost – máte ho tedy navždy.

Co Vám absolvování kurzu přinese?

 • Seznámení s přesnými požadavky a průběhem zkoušky Zertifikat Deutsch.
 • Systematickou a cílenou příprava na jednotlivé části zkoušky.
 • Rozvoj dovednosti porozumění čtenému a slyšenému slovu (novinové články, inzerce, originální nahrávky…).
 • Osvojíte a procvičíte si náročnější gramatické jevy (stupňování přídavných jmen a příslovcí, minulé časy, vedlejší věty, slovesné vazby, trpný rod, Konjunktiv I a II aj.).
 • Obohatíte si aktivní i pasivní slovní zásobu.
 • Ztratíte strach z mluvení v němčině.
 • Získáte schopnost vyjádřit se písemně i ústně k běžným ale i náročnějším tématům.
 • Nebudete se bát argumentovat a vést dialog s jinými studenty, což je jedna z částí zkoušky.
 • Povědomí o typech testových otázek a rychlé orientaci v zadaném textu, vyhledávání podstatných informací či úmyslných druhů chyb ve článcích a dopisech atd., to vše mimo jiné i na základě ukázek ze zkoušek ZD z minulých let.

Aktuální nabídka kurzů

Přípravný kurz na Zertifikat Deutsch (ZD) (pokročilí)

Teplice - Čt 17:15 - 19:15

Přihláška

Počet míst v kurzu je omezen, přihlaste se již nyní!

Přípravný kurz na Zertifikat Deutsch (ZD)

3650,- 1 semestr

Rozsah kurzu: 1 x 120 min / týdně
Počet jednotek: 36 x 60min

Přihlásit se
Doporučená vstupní úroveň je minimálně A2, B1 je optimální. Doporučená úroveň dle našich rozřazovacích on-line testů - úspěšnost cca 90% - 95% z testu 2. úrovně. Neznáte svojí úroveň? Projděte si naše on-line rozřazovací testy.